Betrouwbare herbouwwaarde-indicaties voor ruim 95% van de zakelijke MKB en VvE panden!

Bijna 10 jaar geleden werd Adresscan geïntroduceerd in het particuliere segment van de schadeverzekeringsketen. Onderdeel daarvan zijn het Hermes- en het Iris-model voor respectievelijk de herbouw- en inboedelwaarde van woningen. Inmiddels worden deze waarden door bijna 200 afnemers in de schadeverzekeringsketen gebruikt. Dagelijks vinden bijna 12.000 Adresscan transacties plaats voor het vergelijken, offreren, accepteren en prolongeren van brandpolissen. Adresscan Particulier is daarmee in korte tijd een defacto “insurtech” standaard geworden.

Maar nú is het de beurt aan het zakelijke segment! Na een periode van uitgebreide research & development kunnen met vernieuwde modellen van inmiddels ruim 95% van de zakelijke panden direct een betrouwbare herbouwwaarde-indicatie worden berekend. Het Hestia 3.1-model berekent deze voor VvE-complexen en het Mercurius 3.0-model voor MKB-panden, al dan niet voorzien van allerlei aanvullende gegevens over deze zakelijke objecten.

De gegevens over zakelijke objecten zijn meer divers dan die van woningobjecten. Voor de ontwikkeling van het nieuwe Mercurius 3.0 model voor MKB-panden is daarom gebruik gemaakt van het veel door taxateurs toegepaste “Bouwkostenkompas”. De hier in uitgewerkte taxatiemodellen per type zakelijk object zijn gecombineerd met de vele gegevens uit het Adresscan Dataplatform. De modelwaarden zullen daarnaast regelmatig worden getoetst en gevalideerd aan de hand van door taxateurs vastgestelde herbouwwaarden.

De resultaten zijn veelbelovend en leiden tot een modelmatige bepaalde herbouwwaarde indicatie van maar liefst 98% van de in totaal bijna 1.2 miljoen zakelijke panden. De betrouwbaarheidsmarges hangen uiteraard samen met de diverse gebruikte submodellen in het Bouwkostenkompas en liggen veelal tussen de 10% en 20%, afhankelijk van het type zakelijke object. De zeer hoge dekkingsgraad en consistente betrouwbaarheidsmarges van de Mercurius waarde-indicatie maken het geautomatiseerd / STP gebruik in aanvraagstraten en bij prolongatieprocessen mogelijk, maar ook het jaarlijks herijken van gehele zakelijke portefeuilles of het analyseren van risicocumulatie. De toepasbaarheid hangt uiteraard ook samen met de wensen en de eisen van de risicodragers en de herverzekeraars. Ook is het altijd mogelijk om na een voorlopige offerte of voorwaardelijke acceptatie bij sommige objecten alsnog een na-controle uit te voeren middels een aanvullende validatie of  taxatie (zie uValue).

Pagina delen