uValue Taxatieplatform: een 100% oplossing voor het zakelijk segment

Anders dan in het particuliere segment, heeft Infofolio voor het zakelijke segment gekozen voor een hybride model, waarin actief samengewerkt wordt met deskundige taxateurs. Dit kunnen taxateurs zijn van Infofolio’s strategische partner Lengkeek, maar uiteraard ook uw eigen vertrouwde ‘huis taxateur’. De taxateurs voegen hun deskundigheid toe middels het aanleveren van hun vakkennis over bouwkosten en waardetaxaties. Daarnaast helpen zij bij het valideren van de herbouwwaarden, bij het jaarlijks herijken van de herbouwwaardemodellen én bij het onderhouden van het referentiestelsel.

In het speciaal hiervoor ontwikkelde uValue Taxatieplatform komen de data en processen uit de verschillende werelden bij elkaar: verzekerde, verzekeraar, taxateur en dataplatform.

De voordelen zijn duidelijk:  alle beschikbare herbouwwaarden van zakelijke risico’s kunnen geheel geautomatiseerd (STP) worden ingezet in offerte- en aanvraagstraten. Bij uitval en twijfel bij de acceptatie of bij grote en complexe risico-objecten kan de aanvraag direct worden doorgeschakeld naar een taxateur om de herbouwwaardetaxatie te corrigeren of aan te vullen middels aanvullend onderzoek op afstand of op locatie. Voor het overige deel van de aanvragen krijgen zowel taxateur als verzekeraar toegang tot hun historisch archief waarin alle taxatiedossiers gestructureerd worden bijgehouden.

Door deze hybride taxatieaanpak is een 100% oplossing voor het zakelijke segment ontstaan, die snel veel voordelen en veel lagere kosten met zich mee brengt. De verwachting is dan ook dat het succes van Adresscan daardoor snel zal toenemen in de zakelijke schadeverzekeringsketen.  

Pagina delen