Een validatieverzoek

Infofolio beschikt over een landsdekkende database door verschillende bronnen te combineren en te valideren. Wanneer u verschillen constateert in de data van Infofolio en de gegevens zoals die bij u bekend zijn of bij uw klant, kunnen wij de gegevens herbeoordelen en indien nodig een nieuwe berekening maken van de herbouwwaarde. Een dergelijk verzoek noemen wij een "validatieverzoek".

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Hierin kunt u melding maken van de ontbrekende of incorrecte gegevens van het betreffende object. Tevens kunt u de juiste gegevens verstrekken. 


Pagina delen