Infofolio start met opzetten van landsdekkend VvE register

Het aanbieden van opstal- en inboedelverzekeringen aan VvE’s (Vereniging van Eigenaren) is voor diverse verzekeraars en volmachten een specialiteit. De inschatting van herbouwwaarde en schaderisico’s van een VvE-complex is echter een uitdaging vanwege het ontbreken van de kwaliteit van de onderliggende data daarvan.

Een VvE-complex betreft meestal appartementen, maar ook andere VvE componenten zoals gemeenschappelijke ruimten, liften, garageboxen en parkeergarages. Het vastleggen en bijhouden hiervan is complex en foutgevoelig.

Het probleem begint al bij het correct krijgen van de juiste adresinformatie van de verblijfsobjecten van een VvE, laat staan de juiste data van die adressen en van de overige VvE componenten. Meestal staat in de VvE-polis dan ook een adresreeks vermeld, zoals  “Beukenstraat 3- 30”, zonder enige idee te hebben welke verblijfsobjecten en andere objecten daar nu wel en niet onder vallen!

Het moge duidelijk zijn dat dit, bij de vaststelling en herijking van premie en risico, maar ook bij schadeafhandeling, veel onduidelijkheden met zich zal meebrengen. Om aan correcte en complete onderliggende VvE-data te komen, moet de verzekeraar dus gebruik blijven maken van periodieke taxaties. Omdat het duur is om dit meer dan eens in de 7 á 10 jaar te doen, heeft een schadeverzekeraar uiteraard ook niet de mogelijkheid om jaarlijks correct inzicht in premie en risico te krijgen over de gehele VvE-portefeuille.

Het is om deze reden dat Infofolio in oktober 2019 is gestart met het opzetten van een landsdekkend, kwalitatief hoogwaardig VvE-register. Het register zal via een VvE-ring toegankelijk worden gemaakt voor alle belanghebbende partijen. Dit kunnen schadeverzekeraars, taxateurs, beheerders, hypotheekverstrekkers, verduurzamers, energieleveranciers zijn, maar natuurlijk ook gemeenten, het kadaster en uiteraard de VvE’s zelf zijn. Infofolio zal het register en de ring toegankelijk maken via een webservice die alle belanghebbende partijen en aanbieders van data, diensten en applicaties kunnen inbouwen in hun processen en zo via de VvE-ring aan kunnen sluiten op het VvE-register. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan diensten zoals volledige en actuele VvE-adresidentificatie, kadastrale informatie, KvK inschrijving , maar ook online VvE-waardeadvies, VvE-risicorapport, VvE-duurzaamheidsadvies, VvE-MJOP advies ed.

Het VvE-register zal de eerste helft van 2020 beschikbaar zijn. Bij de lancering zal het VvE-register naar verwachting voor meer dan 90% ‘pro-actief’ door Infofolio zijn gevuld met geformaliseerde VvE-identificatie en adresgegevens op basis van haar Adresscan dataplatform met aanvullende datamining. Daarna zal het VvE-register via de VvE-ring via een webservice toegankelijk worden gemaakt voor alle belanghebbende partijen in de VvE-community. De kwaliteit, aanvulling en bijhouding van het VvE-register zal vanaf dat moment worden geborgd door het gebruik van alle gebruikende en belanghebbende partijen zelf, door terugmeldingen en daarop gebaseerde actualisatie, correcties en aanvullingen.

Pagina delen