R&D projecten: duurzaamheid, omgevingsvergunningen, overstromingsrisico en HBW in België

Maart 2022 - In de vorige InfoScoop las u dat Infofolio hard werkt aan het beschikbaar maken van extra velden in het dataplatform op het gebied van duurzaamheid. Hierbij kan gedacht worden aan modellen om het energieverbruik (kwh,m3), CO2 emissie en energielabels van alle woningen in Nederland te berekenen, maar ook de aanwezigheid van zonnepanelen. Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt worden hoe energiezuinig een woning is en waar kansen liggen voor verduurzaming.

Naast dit project draaien we ook een pilot om geautomatiseerd de uitgegeven documenten t.a.v. omgevingsvergunningen uit de gemeenten Utrecht, De Bilt en Zeist te doorzoeken. Dit doen we in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. Het doel hierbij is dat we een methode ontwikkelen om de vergunningen automatisch te kunnen classificeren en uit de relevante vergunningen extra informatie te kunnen halen, zoals aanpassingen aan het pand zelf. Hiermee kunnen we zowel ons eigen dataplatform voeden met een extra bron, maar ook een beeld vormen bij de mutaties die een pand heeft ondergaan in het verleden.

In samenwerking met de HAS University of Applied Sciences en Localyse is Infofolio begin dit jaar twee R&D projecten gestart: (1) kwantificeren van het overstromingsrisico in Nederland (2) herbouwwaarde-indicatie bepaling voor woningen in België.

Door de klimaatveranderingen neemt het extreme weer toe en daarmee het risico op schade. In dit R&D project gaat Infofolio in samenwerking met de genoemde partijen de overstromingsrisico’s rondom neerslag kwantificeren en voorzien van een risicoklasse. De risicoklasse is hierbij een weergave van het nu en het potentiële risico in de toekomst (2050). Door deze informatie voor alle objecten in Nederland beschikbaar te hebben, kunnen verzekeraars hiermee rekening houden in hun premiebepaling.

Naast de bestaande markt in Nederland wil Infofolio de mogelijkheden in België onderzoeken. Het idee is hierbij om door middel van de standaardfunctionaliteiten en data vanuit Google en de kennis vanuit Infofolio tot een herbouwwaarde-indicatie bepaling te komen voor woningen in België. In dit eindresultaat is het de wens dat de gebruiker zo min mogelijk datakenmerken hoeft mee te sturen om het proces tot een premiebepaling te versimpelen. Daarnaast zou een eventueel succes een eerste stap naar de internationale markt kunnen betekenen.

Pagina delen