Periodieke herijking Hermes-model

Februari 2022 - Infofolio voert iedere maand een update door op het Adresscan Dataplatform.  Hierbij worden bijvoorbeeld alle nieuwe adressen vanuit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) toegevoegd. Ook wordt gekeken naar de vulling en kwaliteit van de datavelden. Daarnaast herijken wij periodiek het Hermes-model voor de herbouwwaarden van woningen. 

Bij de update van eind februari is het Hermes-model herijkt en hebben wij het Hermes-model robuuster en actueler kunnen maken door uitbreiding van het referentiestelsel met nieuwe en actuele herbouwwaarden. Hoe actueler de referentiedata van een model, hoe beter de voorspelling van de herbouwwaarde aansluit bij de actuele bouwkosten in de markt.

Met deze herijking is de verklaringskracht van het model zelfs nog iets hoger dan de huidige 95% geworden en is ook het aantal adressen met een hoge betrouwbaarheidsmarge (4 of 5 sterren) iets gestegen. 

U dient er rekening mee te houden dat met de toepassing van een geactualiseerd en verbeterd herbouwwaardemodel er altijd sprake kan zijn van kleine verschillen met de voorlaatste herbouwwaarde. Voor 99,2% van de woningen (met 4 of 5 sterren betrouwbaarheid) is dit verschil echter minder dan 15%.

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen ? Neem dan contact op met onze accoutmanager, Thomas de Wilde, via 030-6911010 of t.dewilde@infofolio.nl.

Pagina delen