Onderzoeksprojecten bij Infofolio

Infofolio is voortdurend op zoek naar manieren om innovatieve digitale informatieproducten te ontwikkelen en te exploiteren. Hiervoor werken we ook samen met diverse opleidingsinstituten, waarmee we studenten de mogelijkheid bieden om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze nieuwe datagedreven informatieproducten. We lichten er twee onderzoeken uit:

Duurzaamheid

De energietransitie is een populair begrip tegenwoordig. Steeds meer gemeentes houden zich bezig met duurzaamheid. Infofolio wil in kaart brengen welke factoren van invloed zijn op het slagen van buurtinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Vier studenten van de opleiding Geo Media & Design van de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch hebben de opdracht gekregen om potentieel succesvolle buurtinitiatieven rondom verduurzaming in kaart te brengen.  Er zijn 15 bestaande buurtinitiatieven gedefinieerd en twee gemeentes geïnterviewd om inzicht te krijgen op welke manier gemeentes dergelijke initiatieven kunnen ondersteunen. De studenten hebben vervolgens een mock-up website opgeleverd voor gemeentes en burgers, met daarbij een interactieve kaart. Op deze kaart is te zien welke succesvolle buurtinitiatieven er zijn. Hier wordt inzicht gegeven in de succesvolle buurtinitiatieven en welke andere buurten mogelijk interessant zijn voor een soortgelijk initiatief.

Europese ontwikkeling van de herbouwwaarde

Drie studenten van de opleiding Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar de Europese ontwikkeling van de herbouwwaarde. Dit onderzoek is opgedeeld in drie subonderwerpen:

  • Onderzoek naar een specifiek model voor Amsterdamse woningen en de relatie tussen de herbouwwaarde en de verkoopwaarde.
  • Onderzoek naar verschillende modellen toepasbaar op Europese steden.
  • Onderzoek naar verschillende factoren die invloed hebben op de huisprijs dynamieken tussen verschillende hoofdsteden en het weergeven van deze dynamieken in een index.

Dit onderzoek laat zien dat het model voor Amsterdam toepasbaar is op data van het buitenland. Het onderzoek heeft ook geleid tot een huizenprijsmodel in Europa en eerste schattingen van de herbouwwaarden in Stockholm en Berlijn.

Beide onderzoeksopdrachten hebben zeer interessante inzichten opgeleverd en beide onderzoeksprojecten krijgen de komende maanden een vervolg.

Pagina delen