Nieuwe datavelden in Adresscan webservice

Infofolio is continu op zoek naar nieuwe databronnen die relevant zijn om aan het Adresscan dataplatform toe te voegen. Enerzijds om onze bestaande bronnen nog beter te kunnen valideren. Anderzijds om ons data-aanbod en daarmee de toepassingsmogelijkheden voor u als klant te verbreden.

De volgende 8 nieuwe datavelden zijn vanaf nu beschikbaar in de Adresscan webservice:

  • Beschermd stads en dorpsgezicht
  • Overstromingsrisico bij extreme neerslag met een herhalingstijd van eens per 100 jaar
  • Overstromingsrisico bij extreme neerslag met een herhalingstijd van eens per 1000 jaar
  • Bouwaard
  • Inbraakontwikkeling binnen dezelfde buurt ten opzichte van het vorige kwartaal
  • Inbraakontwikkeling binnen dezelfde buurt ten opzichte van het vorige jaar.
  • Inbraakontwikkeling ten opzichte van Nederland vergeleken met het vorige kwartaal.
  • Inbraakontwikkeling ten opzichte van Nederland vergeleken met het vorige jaar.

Tevens stelt Infofolio een nieuwe end-point beschikbaar waarmee u informatie per pand kunt opvragen. Zo kunt u o.a. per pand de gecumuleerde inhoud van de verblijfsobjecten opvragen.

In het Infofolio Gegevenswoordenboek (inclusief bijlage datavelden per API) vindt u meer detailinformatie per dataveld. In het Infofolio Overzicht kenmerken per gegevensset ziet u welk dataveld aan welke gegevensset is toegevoegd. Deze documenten kunt u hieronder downloaden. In de Adresscanner webapplicatie zijn de nieuwe datavelden aan de respectievelijke rapporten toegevoegd en dus direct zichtbaar voor gebruikers van de Adresscanner.

Naast dat deze nieuwe kenmerken beschikbaar zijn in de verschillende rapporten van de webapplicatie, worden deze datavelden ook via de REST API beschikbaar gesteld en kunnen actief door u worden opgevraagd. Deze datavelden zullen niet beschikbaar zijn via de SOAP API.

Heeft u de REST API ingebouwd in uw eigen systeem en wilt u uw huidige gegevensset uitbreiden met de nieuwe datavelden, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Meer weten?

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe datavelden of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Thomas de Wilde via 030-6911010 of t.dewilde@infofolio.nl.

Downloads

Pagina delen