Het belang van validatieverzoeken voor kwaliteit en begrip consument

Onlangs waren er berichten in de media dat er steeds meer woonverzekeraars gebruik maken van registerdata met soms premieverhogingen als gevolg. Aanleiding zijn onduidelijkheden bij de consument over het gebruik van deze data door verzekeraars en de betekenis van de verschillen die soms voorkomen in de data van de verzekeraar en hun eigen gegevens.

Onze econometrisch voorspellende modellen hebben een hoge verklaringskracht en in het geval van de herbouwwaarde is deze maar liefst 95%. Ondanks onze inspanning om de kwaliteit van onze data zo hoog mogelijk te krijgen, zal de verklaringskracht van onze gemodelleerde herbouwwaarde nooit 100% kunnen worden. Om die reden hebben we dan ook een proces waarbij u als verzekeraar namens uw eigen klant een validatieverzoek kunt doen over dergelijke verschillen in de gegevens van een te verzekeren object. Deze melding wordt grondig gevalideerd en indien aan de orde, aangepast. Het is immers in ieders belang – zowel voor uw klant als voor u als de verzekeraar- om ook van die gevallen de kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen.

Hieruit blijkt dat er behoefte is aan een goede communicatie met uw klant over uw risicoanalyse en premieberekening op basis van registerdata. Daarom starten wij met een initiatief om u daar nog beter in te kunnen ondersteunen en faciliteren.

Initiatief om proces van validatieverzoek te optimaliseren

Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheid om uw validatieverzoeken rechtstreeks via een portaal te kunnen indienen, om het proces nog sneller en makkelijker te laten verlopen. Graag zouden we hierbij ook input van onze afnemers krijgen. Heeft u interesse om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van een dergelijk proces? Stuur dan een bericht naar Walter de Groot via 030-6911010 of w.degroot@infofolio.nl.

Wat kunt u doen als Adresscan kenmerken niet correct zijn of ontbreken?

Wanneer u tot die tijd verschillen constateert tussen de data van Infofolio en de gegevens zoals die bij u bekend zijn of bij uw klant, kunnen wij de gegevens herbeoordelen en indien nodig een nieuwe berekening maken van de herbouwwaarde. Stuurt u dan een e-mail naar helpdesk@infofolio.nl onder vermelding van “Validatieverzoek”. In dit bericht kunt u melding maken van ontbrekende of incorrecte gegevens en hierbij kunt u eveneens de juiste gegevens verstrekken.

 

Pagina delen