Hermes- en Iris-model: robuuster en actueler!

Maart 2022 - Infofolio voert iedere maand een update door op het Adresscan Dataplatform.  Hierbij worden bijvoorbeeld alle nieuwe adressen vanuit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) toegevoegd. Ook wordt gekeken naar de vulling en kwaliteit van de datavelden. Daarnaast herijken wij periodiek onze modellen voor de herbouwwaarden en inboedelwaarden van woningen.

Bij de update van eind februari is het Hermes-model herijkt en hebben wij het Hermes-model robuuster en actueler kunnen maken door uitbreiding van het referentiestelsel met nieuwe en actuele herbouwwaarden. Hoe actueler de referentiedata van een model, hoe beter de voorspelling van de herbouwwaarde aansluit bij de actuele bouwkosten in de markt.

Met deze herijking is de verklaringskracht van het model zelfs nog iets hoger dan de eerdere 95% geworden en is ook het aantal adressen met een hoge betrouwbaarheidsmarge (4 of 5 sterren) iets gestegen. 

Aansluitend op de herijking van het Hermes-model hebben we ook het Iris-model robuuster en actueler kunnen maken door uitbreiding van het referentiestelsel met nieuwe en actuele inboedelwaarden. Deze nieuwe Iris-waarden worden meegenomen in de update van april.

Met deze herijking is de verklaringskracht van het Iris-model gelijk gebleven en het aantal adressen met een hoge betrouwbaarheidsmarge (4 of 5 sterren) gestegen van 68% naar 90%.

U dient er rekening mee te houden dat met de toepassing van een geactualiseerd en verbeterd herbouwwaarde- en inboedelwaardemodel er altijd sprake kan zijn van kleine verschillen met de voorlaatste waarde. In het geval van de herbouwwaarden geldt dat voor 99,2% van de woningen (met 4 of 5 sterren betrouwbaarheid) dit verschil minder dan 15% is. Bij de inboedelwaarden geldt dit voor 99,8% van de woningen (met 4 of 5 sterren betrouwbaarheid).

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen ? Neem dan contact op met onze accoutmanager, Thomas de Wilde, via 030-6911010 of t.dewilde@infofolio.nl.

Pagina delen