Doorontwikkeling Iris-model ten behoeve van de inboedelwaarde indicatie

Infofolio streeft ernaar om haar klanten een zo compleet en actueel mogelijk landelijk dekkend dataplatform inclusief modelmatig bepaalde herbouwwaarde – en inboedelwaarde indicaties aan te bieden, zodat verschillende bedrijfsvoeringen optimaler en efficiënter kunnen verlopen.

Iedere maand voert Infofolio een update door op het Adresscan Dataplatform. Hierbij worden bijvoorbeeld alle nieuwe adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) toegevoegd. Daarnaast wordt er zorgvuldig gekeken naar de vulling en kwaliteit van de verschillende datavelden enherijken wij periodiek onze modellen voor de herbouwwaarden en inboedelwaarden,.

Begin 2022 is het Iris model voor inboedelwaarden herijkt en doorontwikkeld waarbij we het model robuuster en actueler hebben kunnen maken door de uitbreiding van het referentiestelsel met nieuwe en actuele inboedelwaarden. Met deze herijking is de verklaringskracht van het Iris-model gelijk gebleven en het aantal adressen met een hoge betrouwbaarheidsmarge (4 of 5 sterren) gestegen van 68% naar 90%! De inboedelwaarde die door het Iris model berekend wordt betreft een basis indicatie.

Bij de doorontwikkeling van Iris model was in eerste instantie besloten om een maximale waarde van € 130.000 te hanteren, aangezien de betrouwbaarheid daarboven veel minder wordt en het dan vaak ook om grotere woningen gaat met bijzondere bezittingen die niet meegenomen zijn de inboedelwaarde van het Iris model. Gezien het feit dat veel van onze klanten zelf ook al een maximale waarde voor de te accepteren inboedelwaarde hanteren, heeft Infofolio besloten om de maximale inboedelwaarde van het Iris model van € 130.000 weg te halen. Het is logischer dat de klant zelf bepaald tot welke hoogte en met welke betrouwbaarheid een inboedel wordt geaccepteerd.

Bovenstaande wijziging zal met de update van december worden doorgevoerd.

Pagina delen