AVG: veilig bestanden uitwisselen

Binnen Infofolio houdt de Functionaris Gegevensbescherming (FG) toezicht op toepassing en naleving van de privacywet. Ondanks dat wij niet verplicht zijn om binnen onze organisatie een FG aan te stellen, hebben wij ervoor gekozen om dit wel te doen en deze aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze FG beoordeelt eventuele aanvragen tot inzageverzoek van consumenten en is nauw betrokken binnen de verschillende disciplines binnen Infofolio om te zorgen dat we doordacht omgaan met gevoelige data. Dit geldt voor de data van klanten van Infofolio, maar ook voor diverse interne activiteiten. Omdat we het belangrijk vinden dat u bestanden simpel en veilig met ons kunt delen, bieden wij een eigen beveiligde omgeving waarop u bestanden kunt uploaden en downloaden

Heeft u vragen aan onze FG? Stuur dan e-mail naar gegevensbescherming@infofolio.nl.

AVG: veilig bestanden uitwisselen
Deel
bestanden
met
Infofolio
Uploaden
Pagina delen