Adresscan Connect: het adres als basis voor datakwaliteit!

Onlangs sloten het Verbond van Verzekeraars, de NVGA en vertegenwoordigers uit de InsurTech sector een convenant dat onder andere moet leiden tot een structurele verbetering van de datakwaliteit binnen de schadeportefeuilles.

Infofolio zet zich -als dataleverancier van vastgoed- en risicogegevens in de schadeverzekeringsbranche - al jaren in om de datakwaliteit van schadeportefeuilles structureel te verbeteren. Precies om deze reden is Infofolio gestart met een belangrijke ontwikkeling: Adresscan Connect. Deze module wordt rond september gelanceerd en zal voor álle verzekeraars, volmachten, intermediairs en service providers beschikbaar komen. Deze module zal u in staat stellen om voortaan eenvoudig en snel tot een eenduidige vastlegging van een polisadres of -adressenreeks te komen en wel in alle mogelijke standaard schrijfwijzen en verschijningsvormen.

Wat men zich niet altijd realiseert, is dat de verbetering van de kwaliteit start bij de correcte definitie en vastlegging van het polisadres. Het polisadres, en in het bijzonder het adres van de verzekerde opstal en inboedel, is in feite de basis voor de kwaliteit van alle data in de polisadministratie. Immers, dankzij de correcte vastlegging van een uniek polisadres is het mogelijk om data uit allerlei verschillende registers en bronnen zoals die van Infofolio te koppelen en te combineren.

Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Polisadressen hebben nu eenmaal de eigenschap dat ze op verschillende manieren beschreven, gedefinieerd of vastgelegd zijn. Zo kan bijvoorbeeld een opstaladres worden aangeduid met een ‘straatnaam/huisnummer’-combinatie in verschillende stelsels (NEN, BAG), of met een ’postcode/huisnummer’-combinatie, of met een BAG-ID voor zowel pand, verblijfsobject als adres. Soms wordt een vastgoedobject ook beschreven door een combinatie van meerdere objectonderdelen. Ook de manier waarop de meeste VvE’s worden vastgelegd in reeksen en opsommingen van huisnummers leidt vaak tot verwarring.

Adresscan Connect zal de gebruiker daarom in staat stellen om interactief en snel via een willekeurige adresschrijfwijze als ‘ingang’ te komen tot een opsomming van alle andere mogelijke standaard schrijfwijzen van het unieke polisadres en zelfs van adresreeksen zoals van een VvE.

De Adresscan Connect module vormt een ‘proloog’ op de nieuwe modulaire Adresscan architectuur waarover wij u in de komende tijd zullen blijven informeren. Daarbij zal de nieuwe functionaliteit ook via de Adresscan webservice beschikbaar komen, zodat deze geïntegreerd kan worden in uw front- en backoffice systemen.   

Pagina delen