16% van de panden in Nederland heeft een verhoogd risico op schade na extreme neerslag

Het klimaat verandert en de kans op extreem weer neemt toe. Zo valt er meer regen in een korte periode en neemt de frequentie ervan toe. Door extreme neerslag kunnen beken en (zij)rivieren buiten de oevers treden of straten overlopen. Sinds de neerslagclausule in 2000 bieden verzekeraars verzekeringen aan tegen schade door neerslag en schade door overstromingen van oevers en beken. Dit laatste is vaak niet standaard in de polis ondergebracht.

Dit betekent dat de verzekeraar bij een verzekering met een dekking voor schade bij neerslag in de premieberekening ook rekening wil kunnen houden met de gevolgen van lokale neerslag. Aanleiding voor Infofolio om te onderzoeken wat het risico op waterschade door extreme neerslag is voor panden in Nederland. Aron Muijen, student Applied Geo-Information Science aan de HAS Hogeschool, wijdde hier zijn afstudeeronderzoek aan. Om het huidige risico op waterschade te bepalen is allereerst op basis van kaarten van Deltares de waterdiepte bepaald. Daarin is voor heel Nederland voor verschillende regenintensiteiten bepaald waar en in hoeverre wateraccumulatie optreedt. Uiteindelijk kan er per pand een indicatie worden gegeven van de kans op overlast na extreme neerslag aan de hand van een zestal klassen, die elk voor een bepaalde waterhoogte staan.

Uit de resultaten is gebleken dat 16% van de panden in Nederland een verhoogd risico heeft op overstroming als gevolg van neerslag. Ook kan uit de resultaten geconcludeerd worden dat in tegenstelling tot andere overstromingstypen de kans op overstroming door extreme neerslag veel gelijkmatiger verspreid is over Nederland. In bebouwd gebied zijn bijna altijd laaggelegen verharde delen aanwezig (zoals tunnels, parkeer- en industrieterreinen) die kwetsbaar zijn. In sommige woonkernen treedt al overlast/schade op bij een bui die 1 keer per 100 jaar voorkomt.

In het najaar zal Infofolio de informatie omtrent de classificering van het risico bij 2 verschillende bui-intensiteiten per pand beschikbaar stellen. Deze informatie wordt via verschillende Adresscan rapporten en Adresscan REST API beschikbaar gesteld.

Meer weten? Neem contact op met Thomas de Wilde, via t.dewilde@infofolio.nl of 030-6911010.

Pagina delen