Trends & Ontwikkelingen - Infofolio ontwikkelt model met de Brandweer

Gebaseerd op de mogelijkheden van 'Big Data' en econometrische datamodellering heeft Infofolio in samenwerking met de Brandweer Amsterdam-Amstelland een eerste versie van een model ontwikkeld voor de berekening van de directe financiële schade die voorkomen is als gevolg van repressie van woningbranden door de brandweer. Er is gekozen voor woningbranden omdat ruim 72% van alle branden in woningen plaatsvinden.

Aan de hand van de bij Infofolio beschikbare herbouwwaarde en inboedelwaarde van woningen en de modelmatig berekende "gerealiseerde schade" wordt de "voorkomen directe financiële schade" bepaald. Dit model is toegepast op 218 brandincidenten; en hieruit blijkt dat 82% aan directe financiële schade bij woningbranden wordt voorkomen.

Een nadere uitleg van het model en de toepassing ervan is beschreven in het artikel "Effectieve prestatiesturing met data voor de brandveiligheidssector", dat onlangs is gepubliceerd in de Geo-Info. 

Pagina delen