Trends & Ontwikkelingen – Infofolio ontwikkelt Compliance raamwerk Solvency II

Begin 2016 is Solvency II in werking getreden en vormt het nieuwe, op risico gebaseerde, toezichtraamwerk voor (her)verzekeraars. Solvency II besteedt meer aandacht dan voorheen aan de risico’s die een verzekeraar loopt en het bijbehorende risicobeheer. Het raamwerk stelt eisen aan de kwaliteit van de data die ten grondslag liggen aan de berekening van de technische voorzieningen en de interne modellen.

Infofolio is sterk verbonden met de verzekeringsbranche en levert bouwstenen, zoals oppervlaktes en herbouwwaardes van opstallen voor verzekeringsproducten. De introductie van Solvency II was voor Infofolio de aanleiding om de bestaande Compliance activiteiten uit te breiden met een geheel nieuw Compliance raamwerk. Infofolio heeft het raamwerk de afgelopen maanden ‘in huis’ ontwikkeld en heeft dit laten beoordelen door een gerenommeerd audit bureau.

Het raamwerk kent een vijftal thema’s en besteedt wat betreft de modellen en data aandacht aan de robuustheid van de modellen en de juistheid van de data. Infofolio is met dit raamwerk voorbereid op de eisen die Solvency II aan de verzekeringsbranche stelt. Het door Infofolio ontwikkelde Compliance raamwerk zal in de nabije toekomst middels een artikel worden gepresenteerd aan vakgenoten. Het gebruik van de Adresscan informatie zal er impliciet toe bijdragen dat schadeverzekeraars kunnen voldoen aan de eisen die Solvency II stelt.

Pagina delen