Trends & Ontwikkelingen - Infofolio ontwikkelt: Compliance raamwerk voor borging van datakwaliteit

Doordat steeds meer organisaties in de verzekeringsbranche innoveren met datagestuurde-toepassingen en de mogelijkheden van Big Data, is het gewenst om zicht te hebben en te houden op de kwaliteit van de data. Binnen het Solvency II-toezichtraamwerk worden ook eisen gesteld aan de kwaliteit van de data die ten grond­slag liggen aan de berekening van technische voorzieningen, aan interne modellen en rapportages. Infofolio is als informatiepartner voor vele organisaties in de verzekeringsbranche continu bezig om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de te leveren informatie te optimaliseren. Om deze processen te borgen heeft Infofolio een Compliance-raamwerk ontwikkeld. Een nieuwe InfoPaper beschrijft dit Compliance-raamwerk en laat zien hoe dit raamwerk organisaties in de verzekeringsbranche een belangrijk instrument biedt voor de beheersing van de kwaliteit van data en modellen. Klik hier voor de volledige InfoPaper.

Pagina delen