Trends & Ontwikkelingen

De verzekeringsbranche wordt momenteel geconfronteerd met steeds strengere eisen vanuit Solvency II, DNB en herverzekeraars om scherper inzicht te hebben in het risico van hun portefeuille. Daaronder valt ook: de aanwezigheid van eventuele over- en onderverzekering in de portefeuille, het totale schadepotentieel van de portefeuille en de spreiding van het risico. Dit scherpere inzicht dient onder andere verkregen te worden op basis van actuele herbouw- en inboedelwaarden. In veel gevallen zijn deze waarden niet meer up-to-date. Dit zorgt voor veel extra druk op de organisatie van verzekeraars en volmachtbedrijven om dit op orde te krijgen. Infofolio biedt hierbij uitkomst. Door middel van de Portefeuillescan kunnen verzekeraars en volmachtbedrijven snel en eenvoudig een verbeterd inzicht krijgen in hun portefeuille.

Pagina delen