Wijziging hantering “beschermd stads- of dorpsgezicht” in het Infofolio Adresscan Dataplatform

Vanaf november 2022 zal “beschermd stads- of dorpsgezicht” niet meer onder het dataveld “monumentaanduiding” vallen, maar als apart dataveld worden uitgeleverd en worden getoond in het Adresscan Particulier rapport.

De reden hiertoe is dat een woning binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht door de verzekeringsbranche als bijzonder wordt beschouwd, waardoor deze risicovoller wordt ingeschaald dan een woning zonder monumentale status. De verzekerde wordt hierdoor vaak doorverwezen naar een deskundig adviseur of taxateur.

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. De bescherming hiervan is bedoeld om de cultuurhistorische identiteit van gebieden te behouden en in te zetten bij ontwikkelingen. Als een woning in dergelijk gebied gevestigd is, zal voor een verbouwing een omgevingsvergunning nodig zijn. Hierbij gaat het voornamelijk om ingrepen die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte; inpandige veranderingen en onderhoud zijn wel vergunningsvrij uit te voeren.

Woonobjecten in een beschermd stads- of dorpsgezicht worden niet per definitie gekenmerkt als monument met de daarbij behorende maatregelen. Het gaat tenslotte om het aanzicht en de gemeente wil hierbij voornamelijk voorkomen dat ieder zijn eigen gang gaat met de woning. Daarnaast komt het ook voor dat nieuwbouw, flats en alledaagse woningen in een beschermd stads- of dorpsgezicht kunnen vallen. Voor deze woningen geldt dat het niet per definitie duurder is om alles na een schade in oorspronkelijke staat te herstellen. Voor andere monumenten (bijvoorbeeld Rijks, Provinciaal en Gemeentelijk) is dat anders, aangezien hier vaak extra kosten voor afwijkende materialen, herstel van vormgeving en inpandige kenmerken aan de orde zijn.

In het Infofolio Adresscan Dataplatform zal “beschermd stads- of dorpsgezicht” dus beschikbaar blijven als apart dataveld. En hou je als verzekeraar de mogelijkheid om voor deze gevallen additionele vragen te stellen en/of premie bepalende factoren te hanteren. Aangezien “beschermd stads- of dorpsgezicht” nu niet meer wordt toegekend aan het dataveld “monumentaanduiding”, zal het ook niet meer per definitie invloed hebben op de afgegeven herbouwwaarde-indicatie door Infofolio.

Pagina delen