Samenwerkingsproject PostNL en Infofolio

Kwaliteit van vastgoedgegevens

Kwaliteit en volledigheid van vastgoedgegevens zijn mede van belang voor een juiste risico-inschatting en beheersing in de brandverzekeringsbranche, maar ook voor de 25 brandweerregio’s. Ook regelgeving wordt daarbij steeds strikter en verzekeraars dienen de risico's te analyseren en kwantificeren op basis van gestelde vereisten in de Solvency II wetgeving.

Dat de hiervoor noodzakelijke gegevens correct en volledig zijn, is in ieders belang. De verzekerde wil goed verzekerd zijn, zodat in geval van schade deze niet voor verrassingen komt te staan. De verzekeraar/volmacht wil een goede risico-inschatting kunnen maken en daarmee een juist advies kunnen geven.

Het aanleveren van de vastgoedgegevens door het invullen van ingewikkelde vragenlijsten door de verzekerde zelf, blijkt hierbij in de praktijk niet wenselijk. Dit blijkt in de praktijk voor verzekerde consumenten een te tijdrovende en ingewikkelde klus. Daardoor kunnen niet alle vragen volledig en correct beantwoord worden en blijkt de kans op fouten bij de vaststelling van risico en premie aanzienlijk te zijn.

Infofolio Adresscan

Infofolio heeft de afgelopen jaren een kwalitatief hoogwaardige en landsdekkende database opgebouwd met informatie over vastgoed en de openbare ruimte, mede aan de hand van diverse openbare registers en bronnen, zoals kadastrale registraties, gemeentelijke basisregistraties, kamer van koophandel en CBS. Bijhouding en gebruik van deze openbare registraties zijn wettelijk geborgd en voor ieder toegankelijk.

Door de Adresscan informatiedienst kan via het adres van een verblijfsobject, zonder de klant ingewikkelde vragenlijsten voor te leggen, toch een relevante modelwaarde van de te verzekeren opstal en inboedel en de aanvullende risico-informatie uit de directe omgeving van een adres worden opgevraagd. Op deze manier kan dus snel een correcte en realistische premie worden berekend en garantie tegen onderverzekering worden afgegeven door de verzekeraar.

Voorlichting en preventie

Voorkomen is altijd beter dan genezen.  Schadeverzekeraars en brandweerregio’s zijn daarom juist steeds meer aan het inzetten op de preventie van schade. Goede voorlichting en preventie is in het belang van alle betrokkenen en leidt tot minder schade en uiteindelijk dus ook lagere premies voor de verzekerden.

Daarbij is het wel van belang, voor zowel schadeverzekeraars, hulpdiensten als verzekerden, dat de kwaliteit en volledigheid van de relevante kenmerken goed is. De openbare registers zijn helaas niet altijd even volledig en actueel. Daarom worden - voor zover mogelijk - de kenmerken voortdurend door Infofolio gecontroleerd, verbeterd en geactualiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van validatieregels en datamodellen, maar bijvoorbeeld ook door terugmeldingen van verzekeraars en hun verzekerde consumenten.

Eén van deze relevante kenmerken is de dakbedekking van een opstal. Met name bij een rieten dakbedekking kan een verzekeraar een beter advies geven over preventie en de gewenste opstalverzekering. Maar ook de brandweer gebruikt deze gegevens om efficiënter te kunnen adviseren over brandpreventie en het beter bieden van hulp in geval van brand.

Samenwerking PostNL en Infofolio

Om die reden is Infofolio op zoek gegaan naar een effectieve en haalbare methode om tot deze kwaliteitsverbetering te komen. Op zich zou dat kunnen aan de hand van luchtfoto’s en straatbeelden van bijvoorbeeld Google Maps en Street View. Deze methode is echter veel te bewerkelijk en kostbaar. Daarom heeft zij besloten gebruik te maken van een nieuwe dienst die door PostNL wordt geboden onder de naam ‘Verbonden Samenleving’.

Wanneer een postbezorger van PostNL dagelijks in een gebied actief is om zijn werk te doen, dan is deze bezorger ook in de goede positie om voor de maatschappij relevante diensten te bieden zoals het signaleren van losliggende tegels, gevallen boomtakken of inventariseren van andere gegevens uit de openbare ruimte. Dit sluit heel goed aan bij de kwaliteitsprocessen en -wensen van Infofolio om te kunnen komen tot een wezenlijke verbetering van de kwaliteit van het vastgoedregister van Infofolio.

Na een succesvolle pilot zijn de bezorgers van PostNL op pad geweest om tijdens de bezorging de volledigheid en kwaliteit van het kenmerk dakbedekking voor Infofolio te verbeteren. Met behulp van een applicatie op de telefoon hebben de bezorgers in hun bezorggebieden vastgelegd of er wel of niet sprake is van de aanwezigheid van een rieten kap bij een opstal. Aan het begin van 2018 zijn deze gegevens gevalideerd en verwerkt in de Adresscan Informatiedienst.

Pagina delen