Samenwerking Midglas en Infofolio digitaal beklonken

BREDA/ZEIST, 13 MEI 2020 - Midglas en Infofolio zijn een overeenkomst aangegaan voor de samenwerking en ontwikkeling van data ondersteunde proposities, modellen en informatieproducten op het gebied van glas en duurzaamheid van particulier en zakelijk vastgoed.  Door deze samenwerking ontstaat een krachtige combinatie van kennis, netwerken, zekerheid, service, kwaliteit, data en modellen van Nederlands grootste glasverzekeraar en -specialist Midglas en datascience innovator Infofolio.

Glasmodellen en duurzaamheid

Hierbij zullen onder andere modellen worden ontwikkeld voor het op landelijke schaal vaststellen van glasomvang per pand, vervangings- en upgradekosten, risico en preventie van schade als glasbreuk en inbraak en onderhoudskosten.

Naast risico en zekerheid werken partijen echter ook samen aan proposities op het gebied van verduurzaming. Het op grote schaal vervangen van traditionele- door hoogwaardige glasproducten (met isolerende en zelfs energieopwekkende eigenschappen) kan op relatief eenvoudige wijze een fundamentele bijdrage leveren aan de reductie van de CO2 footprint van vastgoed en daarmee het behalen van de klimaat doelstellingen.

“Dankzij deze samenwerking met Midglas willen wij een grote impuls gaan geven aan de verduurzaming van het vastgoed in Nederland door onder andere veel betere isolatie van en energieopwekking via glasoppervlak.”, aldus Arnold Steinfort, directeur Infofolio. Ook Jurgen Quaars, directeur Midglas, kijkt uit naar de samenwerking: ”Samen met Infofolio een strategie ontwikkelen gericht op verduurzaming van vastgoed past volledig binnen de Midglas standaard waarin ontwikkelen de enige juiste weg is.”

VvE dataplatform

Een eerste belangrijke doelgroep die baat zal hebben bij de resultaten van deze samenwerking zijn de VvE’s. Midglas is de grootse aanbieder van glasverzekeringen voor VvE’s. Midglas en haar ketenpartners en afnemers krijgen dan ook als eerste groep toegang tot het landelijke VvE dataplatform dat Infofolio eerder dit jaar heeft aangekondigd en dat in de tweede helft van dit jaar beschikbaar zal zijn.

In het VvE dataplatform worden de adressen en basiskenmerken van alle VvE complexen in Nederland, inclusief de daartoe behorende componenten op een uniforme en gestructureerde manier vastgelegd en voorzien van een unieke ID. De beschikbaarheid van goede data per VvE complex zal de vaststelling van glas- en andere bouwkundige vervangingskosten en het risico op en preventie van schade en de daarmee samenhangende premiestelling scherper en eenvoudiger maken.

Het VvE dataplatform zal via een door Infofolio ontwikkelde API ook toegankelijk kunnen worden gemaakt voor andere partijen in de ‘VvE community’. Daartoe behoren verzekeraars, volmachten en makelaars, taxateurs en beheerders, IT leveranciers en installateurs, energiebedrijven en financiële instellingen, overheden en uiteraard de VvE organisaties zelf. 

Remote werken

De voordelen van datadriven bedrijfsvoering krijgen in deze bijzondere tijd van contactloos en remote werken uiteraard meer en meer betekenis. Het paste dan ook goed om de samenwerking tussen Midglas en Infofolio eveneens op deze wijze te beklinken!

Midglas

Midglas is volledig gespecialiseerd in het bieden van kennis over en zekerheid in glasrisico’s en daarmee defacto marktleider in Nederland. Midglas werkt veel via volmachten, intermediairs en beheerders en verzekert zo indirect het glas van circa 800.000 verzekerde risicoadressen waaronder een groot aantal VvE’s en  woningcorporaties. Midglas biedt daarbij ook kennis en deskundig advies op het gebied van risico en preventie. Naast zekerheid, garantie en advies, biedt Midglas 24/7 service in het geval van schade-afhandeling en -herstel via haar partner en schadeafdeling De Glaslijn.

Infofolio

Infofolio is een datascience bedrijf en levert 24/7 informatiediensten aan ruim 170 afnemers in de schadeverzekeringsketen. Infofolio beschikt daartoe over een landsdekkend dataplatform met ruim 150 datakenmerken per objectadres op het gebied van vastgoed en risico. Infofolio is voortdurend bezig om haar proposities uit te breiden en innoveren met data, kennis en modellen en informatietechnologie. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Arnold Steinfort via 030-6911010 of a.steinfort@infofolio.nl

 

 

Pagina delen