Productontwikkeling - Inbraakgevoeligheid

Een veilige samenleving is in het beIang van iedereen. De overheid en het bedrijfs­leven bundelen steeds meer de krachten om tot een adequaat veiligheidsbeleid en aansluitend de uitvoering ervan te komen.

Gebaseerd op informatie afkomstig van de Nationale Politie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het CBS, een aantal gemeenten en Infofolio zelf, heeft Infofolio de Inbraak-Buurt-Opstal score (IBO-score) ontwikkeld. Met de IBO-score is de inbraak­gevoeligheid van iedere buurt in Nederland bekend. Hiermee is het nu ook mogelijk om buurten met elkaar te vergelijken.  

Van alle ruim 12.000 buurten in Nederland is de IBO-score over 2015 berekend, waarbij de inbraak­gevoeligheid per buurt ten opzichte van het landelijke gemiddelde wordt uitgedrukt in een getal tussen de -50 en +50. In onderstaande kaart wordt de IBO- score van alle buurten weergegeven.

De bekende regionale verschillen omtrent woninginbraken tussen gemeenten is met de IBO- score nu verder verfijnd naar buurtniveau. Daarmee kan nu nog gerichter beleid ontwikkeld en de uitvoering ervan geëvalueerd worden.

Toepassing van de IBO- score biedt toegevoegde waarde voor de OOV-sector, het veiligheidsbeleid door lokale overheden, alsmede de risicoanalyse en –acceptatie door verzekeraars.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen via 030-6911010 of info@infofolio.nl

Pagina delen