Productontwikkeling - Presentatie eerste versie Adresscan 360 managementmonitor aan klankbordgroep!

Beschikbaarheid en gebruik van relevante data neemt snel toe in onze maatschappij. Dat geldt zeker ook voor de verzekeringsbranche. Er is sprake van een snelgroeiende ontwikkeling naar ‘Data Driven Insurance’. Al die ‘Big Data’ biedt grote mogelijkheden en kansen voor een betere product- en klantafstemming, snellere schadebehandeling, scherpere risico-inschatting en meer preventiemogelijkheden.

Infofolio is aanbieder in Nederland van informatieproducten voor de schadeverzekeringsbranche. Zo beschikken wij over de meest relevante en actuele data voor woonverzekeringen. Vanuit dit kader hebben wij de Adresscan 360 managementmonitor ontwikkeld. Het concept is gebaseerd op gebruik van de landelijke database van Infofolio in combinatie met de specifieke portefeuilledata van onze klanten.

Op woensdag 29 november presenteerden wij de eerste versie van de Adresscan 360 managementmonitor aan onze klankbordgroep! De reacties waren positief en het was een inspirerende sessie met een open en constructieve discussie.

Er is gesproken over de meerwaarde van de huidige versie van de Adresscan 360 managementmonitor, die vanuit verschillende invalshoeken naar de eigen portefeuille kijkt, de trends in de portefeuille laat zien en informatie geeft over heel Nederland. De Adresscan 360 managementmonitor is een online dashboard die de verzekeringsportefeuille via verschillende werkbladen op een aantrekkelijke manier in beeld brengt. Het geeft zowel de manager als de expert inzicht in het rendement van de portefeuille, de risico’s en commerciële kansen van de portefeuille en de markt.

Het werkblad “Monitor” geeft de manager een actueel inzicht in de stand van zaken in de eigen portefeuille. De belangrijkste vragen van de manager worden op dit werkblad beantwoord door informatie over de huidige portefeuilleomvang, signalering van onderverzekering, risico-informatie en de meest voorkomende klantprofielen.

Vragen zoals bijvoorbeeld “Waar zitten de potentiële risico’s?”, “ Zijn deze toe- of afgenomen in het afgelopen kwartaal?”, “Wat zijn mijn premie-inkomsten na correctie op onder- en oververzekering?”, “Hoe ziet mijn grootste klantengroep eruit?” worden eveneens beantwoord in de Adresscan 360 managementmonitor. Deze vragen worden op managementniveau gesteld. Elders in de organisatie vraagt dit vervolgens om diepgaande analyses bij de expert. Zo geeft de Adresscan 360 managementmonitor een volledig inzicht in uw eigen klantenbestand en wordt duidelijk waar de risico’s en kansen liggen.

In 2018 krijgen de eerste 20 verzekeraars en volmachten toegang tot de Adresscan 360 managementmonitor.  

Bent u benieuwd hoe de Adresscan 360 managementmonitor eruit ziet? Wij komen graag een keer bij u langs om dit aan u te laten zien. Neem hiervoor contact op onze accountmanager Walter de Groot, via w.degroot@infofolio.nl of 06-19210659.

Pagina delen