Productontwikkeling

Infofolio is continu bezig om haar producten en diensten uit te breiden of geheel nieuwe producten te ontwikkelen. Zo is recentelijk het Adresscan Zakelijk Rapport live gegaan en in de komende maanden zullen verschillende andere rapporten beschikbaar komen.

Adresscan Zakelijk en het Mercuriusmodel

Het Adresscan Zakelijk Rapport is sinds juli beschikbaar via de Adresscanner webapplicatie. Vergeleken met het Adresscan Particulier Rapport toont het Zakelijke Rapport meer bedrijfsgegevens, zoals bedrijfsnaam en aantal medewerkers. Tevens bevat het Zakelijk Rapport meer gedetailleerde informatie over de verschillende bedrijfsonderdelen van de opstal. Per bedrijfsonderdeel (werkplaats, magazijn, keuken, dakkapel, etc.) worden indien bekend de bouwkundige gegevens afzonderlijk getoond. Het Zakelijk Rapport levert waar mogelijk uiteraard ook de herbouwwaarde van de opstal. Hiervoor wordt het nieuw ontwikkelde Mercurius model gebruikt. In totaal kan van ruim 1.000.000 adressen een Adresscan Zakelijk Rapport worden opgevraagd. Het kan daarbij gaan om geheel zakelijk gebruikte panden, maar ook om panden met zowel zakelijk gebruik als bewoning. In het laatste geval kan van een adres dus zowel een Adresscan Zakelijk, als een Adresscan Particulier Rapport worden opgevraagd. Het gebruik van dit rapport kan in veel gevallen een forse besparing voor verzekeraar of volmacht bedrijf betekenen bij het taxeren van zakelijke panden. 

Adresscan Omgeving

Infofolio heeft sinds oktober 2015 de beschikking over informatie wat betreft de buurt en omgeving waarin de opstal zich bevindt. Deze informatie zal in het eerste kwartaal van 2016 beschikbaar komen in de vorm van het Adresscan Omgeving Rapport. Deze omgevingsinformatie zal onder andere bestaan uit het aantal woningen per type in een buurt, de samenstelling van de buurt wat betreft de leeftijdsgroepen en type huishoudens.

Adresscan Risico

Infofolio is verder bezig met de ontwikkeling van het Adresscan Risico Rapport. Naar verwachting komt dit rapport in het tweede kwartaal van 2016 beschikbaar. Het Adresscan Risico Rapport bevat onder andere informatie over de inbraakgevoeligheid en veiligheidsbeleving van een buurt en de aanwezigheid van bedrijven met gevaarlijke stoffen in de omgeving.

Pagina delen