Organisatie - Optimalisatie actualiteit en kwaliteit data door herontwerp Adresscan proces

De Adresscan informatiedienst is voortdurend in ontwikkeling en voorziet de verzekeringsbranche inmiddels van ruim 150 kenmerken op adresniveau over iedere opstal en zijn omgeving. Deze kenmerken worden verzameld uit meer dan 50 dataregisters en -bronnen. Iedere twee maanden worden alle gegevens opnieuw gecombineerd, gevalideerd, gemodelleerd, geactualiseerd en verwerkt in de landelijke Adresscan database. De mutatiefrequentie (‘volatiliteit’) van de diverse kenmerken uit de verschillende bronnen kunnen echter onderling sterk verschillen. Zo zijn er kenmerken die jaarlijks, terwijl andere juist maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks kunnen muteren. Om u nog meer waarde te kunnen bieden op het gebied van actualiteit en kwaliteit van data, is Infofolio gestart met een herontwerp van haar verwerkingsprocessen. Deze zal het mogelijk maken dat mutaties per kenmerk met de juiste frequentie kunnen worden verwerkt en daardoor sneller voor u beschikbaar kunnen zijn. U zult overigens van de overgang zelf verder weinig merken omdat deze geleidelijk plaatsvindt en in de loop van 2018 zal zijn afgerond.

Met de afronding van dit project wordt het ook mogelijk om nieuwe toepassingen aan de Adresscan informatiedienst toe te gaan voegen. Daarbij kan gedacht worden aan het aanbieden van proactieve mutatiesignalering, zoals het doorgeven van alle huidige verkoop-, en verhuisbewegingen of verbouwingen binnen en buiten uw portefeuille. Zo kunt u op het juiste moment actie ondernemen naar uw verzekerde klanten en prospects.

Pagina delen