Ontwikkeling VvE Dataplatform in volle gang

Al eerder las u dat Infofolio gestart is met het opzetten van een rijk en hoogwaardig VvE Dataplatform. Dit zal uiteindelijk bestaan uit een landsdekkend VvE-register dat toegankelijk wordt gemaakt voor alle belanghebbende partijen in de ‘VvE-community’. Dit kunnen schadeverzekeraars, taxateurs, beheerders, hypotheekverstrekkers, verduurzamers of energieleveranciers zijn, maar natuurlijk ook gemeenten, Kadaster en uiteraard de VvE’s zelf.

In het VvE Dataplatform worden de adressen en basiskenmerken van alle VvE-complexen in Nederland, inclusief de daartoe behorende componenten op een uniforme en gestructureerde manier vastgelegd en voorzien van een unieke ID. De beschikbaarheid van goede data per VvE-complex zal de vaststelling van bouwkundige vervangings- en onderhoudskosten, het risico op en preventie van schade en de daarmee samenhangende kosten en premiestelling scherper en eenvoudiger maken.

Infofolio zal het VvE Dataplatform toegankelijk maken via een VvE-API. Dit is een webservice die belanghebbende partijen en aanbieders van data, diensten en applicaties kunnen gebruiken en inbouwen in hun processen. Zo kunnen zij aansluiten op het VvE Dataplatform.

Ondertussen draait de bouw van het VvE Dataplatform op volle toeren en worden de voorbereidingen getroffen om diverse belanghebbende partijen via de VvE-API aan te gaan sluiten. De basis van het VvE Dataplatform en de API zullen in september 2020 beschikbaar zijn. De oplevering van verdere uitbreidingen op het VvE Dataplatform worden in december 2020 verwacht.

Bij de lancering zal het VvE-register reeds voor meer dan 95% door Infofolio zijn gevuld met geformaliseerde VvE-ID, -adressen- en -basisgegevens.  Daarna zal het VvE Dataplatform via de webservice toegankelijk worden gemaakt voor alle belanghebbende partijen in de VvE-community. De kwaliteit, aanvulling en bijhouding van het VvE-register zal vanaf dat moment mede worden geborgd door het gebruik van alle gebruikende en belanghebbende partijen zelf, door terugmeldingen en de daarop gebaseerde actualisatie, correcties en aanvullingen. Uiteindelijk willen we toe naar een actuele vulling van 100%.

Pagina delen