Nieuwe NVGA Winteractie – Portefeuille Quickscan

Maak nu kennis met Infofolio en ervaar wat een Portefeuillescan voor u kan betekenen. Reageer vóór 31 januari 2016 en ontvang als lid van de NVGA 20% korting op het reguliere tarief voor een Portefeuille Quickscan. Neem direct contact op met Walter de Groot via 030-6911010 of w.degroot@infofolio.nl.

De Portefeuille Quickscan geeft u een goede indruk of én waar in uw portefeuille eventueel sprake is van onder- en/of oververzekering. U levert in een spreadsheet een lijst met uw verzekerde adressen aan, en vervolgens krijgt u van ons een managementrapportage terug, inclusief een specificatie van de adressen met meer dan 10% onder- of oververzekering hebben. Hiermee weet u gelijk van welke adressen het relevant is om de actuele opstalgegevens (inclusief herbouw- en inboedelwaarde!) op te vragen via de Adresscanner.

Pagina delen