Marktontwikkeling – sterke toename Adresscan gebruik

Big Data wordt steeds belangrijker en interessanter in een groeiend aantal sectoren, en deze trend merkt Infofolio zeker ook in de verzekeringsbranche. Het gebruik van de Adresscan blijft sterk toenemen. Dit is niet alleen merkbaar aan het toenemende aantal Adresscan opvragingen door bestaande afnemers (begin 2016 werd de grens van 10 miljoen opvragingen doorbroken!), maar ook aan het aantal nieuwe Adresscan gebruikers. In het afgelopen jaar is het aantal Adresscan gebruikers met ruim 50% toegenomen.

Steeds meer klanten van Infofolio zijn ondertussen een nieuwe abonnementsstructuur aangegaan, waarbij de portefeuille-omvang als basis geldt voor een vast jaarlijks tarief. In deze samenwerkingsvorm hebben Infofolio en haar klanten per definitie hetzelfde belang; namelijk, de portefeuille van de klant te laten groeien. Het aantal Adresscan opvragingen is dan dus niet meer relevant en de klant heeft –op basis van het fair-use principe- ‘onbeperkt’ toegang tot de nationale Adresscan Leveringendatabase voor het offreren en accepteren van nieuwe polissen en prolongeren van bestaande polissen. Als onderdeel van deze samenwerkingsvorm wordt tevens een zogeheten ‘prolongatiedatabase’ voor de klant ingericht met alleen de polisadressen die de betreffende klant in de brandportefeuille heeft. Hiervan worden de Adresscan kenmerken voortdurend geactualiseerd en derhalve kunnen actuele en relevante analyses voor de klant (automatisch) worden gegenereerd.

Verschillende verzekeraars zijn met Infofolio in gesprek om bovengenoemde samenwerkingsvorm ook beschikbaar te kunnen stellen voor de gevolmachtigde agenten waarvoor de betreffende verzekeraar 100% risicodrager is. Dit geeft zowel de verzekeraar als haar volmachten de mogelijkheid -om met behulp van actuele Adresscan kenmerken-  periodiek risico- en rendementsanalyse uit te voeren op hun portefeuilles.

Pagina delen