Marktontwikkeling - Eerste koppeling Adresscan webservice en VPI wordt gerealiseerd

Sinds vorig jaar is de koppeling tussen de Adresscan webservice van Infofolio en VPI mogelijk. Dit betekent dat alle Adresscan kenmerken volgens de AFD standaard geleverd kunnen worden. Momenteel heeft Zevenwouden opdracht gegeven om de koppeling tussen de Adresscan webservice en VPI te realiseren. Daarmee kan Zevenwouden haar volmachten rechtstreeks via VPI gaan voorzien van de premies voor o.a. opstal-, inboedel-, aansprakelijkheid- en reisverzekeringen gebaseerd op de Adresscan kenmerken van Infofolio.

Pagina delen