Marktontwikkeling

De interesse voor ‘Big Data’ neemt in verschillende sectoren steeds verder toe, en deze trend is ook zeker merkbaar voor Infofolio. Het gebruik van de Adresscan is in het afgelopen half jaar dan ook weer sterk toegenomen. Dit is niet alleen merkbaar aan het aantal nieuwe Adresscan afnemers, maar ook aan het sterk toenemende aantal Adresscan opvragingen door bestaande afnemers. Al eerder dit jaar werd dan ook de grens van 10 miljoen opvragingen doorbroken.

Om gelijke tred met deze ontwikkelingen te houden is Infofolio dan ook een nog meer robuust Service Level Agreement aangegaan met haar hosting en service partner. Daarmee kan Infofolio zowel de beschikbaarheid, snelheid alsmede de 7x24 service van de Adresscan webservice nog beter garanderen. Om daarnaast ook ‘compliant’ te blijven met de wetgeving op het gebied van privacy en databescherming, heeft Infofolio daarnaast haar bewerkersovereenkomst nog verder aangescherpt.

Infofolio is recentelijk met verschillende afnemers een nieuwe abonnementsvorm aangegaan, waarbij de portefeuille-omvang als basis geldt voor een vast jaarlijks tarief. Om de omvang van de portefeuille te bepalen wordt het aantal opstal- en inboedelpolissen aan het begin van ieder gebruiksjaar opnieuw vastgesteld. Daarbij is het aantal Adresscan opvragingen dus niet meer relevant en heeft de afnemer –op basis van het fair-use principe- ‘onbeperkt’ toegang tot de nationale Adresscan Leveringendatabase voor het offreren en accepteren van nieuwe polissen en prolongeren van bestaande polissen. Hierbij wordt een zogeheten ‘prolongatiedatabase’ voor de klant ingericht met alleen de polisadressen die de betreffende klant in de brandportefeuille heeft en waarvan de Adresscan kenmerken voortdurend worden geactualiseerd.

Verschillende verzekeraars zijn met Infofolio in gesprek om bovengenoemde samenwerkingsvorm ook beschikbaar te kunnen stellen voor de gevolmachtigde agenten waarvoor de betreffende verzekeraar 100% risicodrager is. Dit geeft zowel de verzekeraar als haar volmachten de mogelijkheid -om met behulp van actuele Adresscan kenmerken-  periodiek risico- en rendementsanalyses uit te voeren op hun portefeuilles.

Pagina delen