Infofolio ontwikkelt model met de Brandweer

Gebaseerd op de mogelijkheden van big data en econometrische datamodellering heeft Infofolio in samenwerking met de Brandweer Amsterdam-Amstelland een eerste versie van een model ontwikkeld voor de berekening van de "voorkomen directe financiële schade" bij woningbranden. Er is gekozen voor woningbranden omdat ruim 72% van alle branden in woningen plaatsvinden.

Aan de hand van de herbouwwaarde en inboedelwaarde van woningen die reeds bekend zijn bij Infofolio en op basis van de modelmatig berekende "gerealiseerde schade" wordt de "voorkomen directe financiële schade" bepaald. Dit model is toegepast op 218 brandincidenten; en hieruit blijkt dat 82% aan directe financiële schade bij woningbranden wordt voorkomen.

Een nadere uitleg van het model en de toepassing ervan is beschreven in het artikel "Effectieve prestatiesturing met data voor de brandveiligheidssector", dat onlangs is gepubliceerd in de Geo-Info. Lees hier het volledige artikel.

Pagina delen