Infofolio legt laatste hand aan de te treffen maatregelen voor AVG

Op 25 mei 2018 maakt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) definitief plaats voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf dat moment geldt in de hele EU dezelfde wetgeving met betrekking tot privacy en de omgang met persoonsgegevens.

De AVG heeft ook betrekking op de dienstverlening van Infofolio. In onze vorige nieuwsbrief las u dat Infofolio de nodige voorbereidingen al trof door de nieuwe wetgeving in haar Bewerkersovereenkomst en Algemene Voorwaarden te verwerken. Op dit moment leggen wij de laatste hand aan de te treffen maatregelen om aan deze wet te voldoen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de eventuele gevolgen hiervan.

Pagina delen