Infofolio brengt risico informatie in kaart

Infofolio zal vanaf het derde kwartaal van 2016 risico informatie gaan aanbieden. Verzekeraars krijgen hiermee onder andere inzicht in de inbraakgevoeligheid van een buurt, financiële risico’s en de aanwezigheid van risicovolle bedrijfsactiviteiten of opslag in of in de nabijheid van de te verzekeren opstal.

Voor de berekening van de inbraakgevoeligheid van de opstallen in alle buurten in Nederland is een nieuw model ontwikkeld. Een verzekeraar kan op basis hiervan zien wat de inbraakgevoeligheid is van een opstal ten opzichte van het landelijk gemiddelde (zie ook Productontwikkeling).

Voor wat betreft risicovolle locaties wordt gekeken naar die bedrijfsactiviteiten, waarbij sprake is van verwerking of opslag van gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven kennen een verhoogd risico en vallen onder specifieke Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, zoals de Seveso richtlijnen. De Europese Seveso-richtlijnen zijn in het leven geroepen ter preventie van ongevallen en rampen. Deze richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd onder de BRZO wetgeving.

Ook worden de risico’s van overstromingen in kaart gebracht. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen overstromingen en wateroverlast. Een overstroming ontstaat als gevolg van een dijkdoorbraak; wateroverlast kan bijvoorbeeld optreden als het rioleringsstelsel de waterafvoer niet adequaat verwerkt bij overvloedige neerslag. De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren nieuwe normen ontwikkeld voor het in kaart brengen van het overstromingsrisico.

Pagina delen