Infofolio brengt Adresscan Risico Rapport uit!

Het Adresscan Risico rapport bevat informatie over de aan- of afwezigheid van verschillende risico factoren. Het biedt verzekeraars en gevolmachtigde de mogelijkheid om onder andere inzicht te krijgen in de inbraakgevoeligheid van een buurt, financiële risico’s en de eventuele aanwezigheid van risicovolle bedrijfsactiviteiten of opslag in of in de nabijheid van de desbetreffende opstal. Ook het Adresscan Zakelijkrapport is inmiddels uitgebreid met deze nieuwe risico informatie. Het Adresscan Zakelijk rapport krijgt hierdoor nog meer waarde tegen gelijkblijvende kosten.

Maak nu kennis met deze nieuwe Adresscanner rapporten! Adresscanner gebruikers hebben de mogelijkheid om tot 31 december 2016 kosteloos 5 Adresscan Risico rapporten en 5 Adresscan Zakelijk rapporten per organisatie op te vragen. Deze rapporten zijn voor de meeste klanten reeds automatisch beschikbaar gemaakt in de Adresscanner webapplicatie. Voor klanten met specifieke afspraken over de beschikbaar gestelde rapporten zal dit nader worden afgestemd.

Uiteraard geldt het kosteloos opvragen van 5 Adresscan Risico rapporten en 5 Adresscan Zakelijk rapporten per organisatie ook voor nieuwe Adresscanner gebruikers, die zich vóór het eind van het jaar aanmelden met behulp van het Adresscanner aanvraagformulier.

Pagina delen