Infofolio breidt Adresscan uit met Risico informatie

Vanaf heden biedt Infofolio zowel nieuwe als vernieuwde rapporten aan via haar Adresscan informatiedienst. Het Adresscan Risico rapport is geheel nieuw en bevat informatie over de aan- of afwezigheid van verschillende risico factoren. Het biedt verzekeraars en gevolmachtigde de mogelijkheid om onder andere inzicht te krijgen in de inbraakgevoeligheid van een buurt, financiële risico’s en de eventuele aanwezigheid van risicovolle bedrijfsactiviteiten of opslag in of in de nabijheid van de desbetreffende opstal. Ook het Adresscan Zakelijk rapport is inmiddels uitgebreid met deze nieuwe risico informatie. Het Adresscan Zakelijk rapport krijgt hierdoor nog meer waarde tegen gelijkblijvende kosten.

Voor wat betreft risicovolle locaties wordt gekeken naar die bedrijfsactiviteiten, waarbij sprake is van verwerking of opslag van gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven kennen een verhoogd risico en vallen onder specifieke Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, zoals de Seveso richtlijnen. De Europese Seveso-richtlijnen zijn in het leven geroepen ter preventie van ongevallen en rampen. De richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd onder de BRZO wetgeving.

Om nog meer waarde toe te voegen zijn ook de Adresscan Particulier rapporten uitgebreid met nieuwe kenmerken over de omgeving van iedere woning. Deze omgevingskenmerken zijn gebaseerd op gemeentelijke databronnen en zijn daardoor een stuk gedetailleerder dan de standaard CBS informatie. Op buurtniveau worden kenmerken doorgegeven als het aantal woningen van een bepaald type, maar ook de gemiddelde WOZ en herbouwwaarde per type woning.

Pagina delen