Infofolio beschrijft Complianceraamwerk in de Actuaris

Infofolio is als informatiepartner voor vele organisaties in de verzekeringsbranche continu bezig om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de te leveren informatie te optimaliseren. Om deze processen te borgen heeft Infofolio een Complianceraamwerk ontwikkeld. Michiel Jellema en Josie Schreurs beschreven dit Complianceraamwerk in een artikel, welke deze maand in de Actuaris werd gepubliceerd. Voor organisaties in de verzekeringsbranche biedt dit Complianceraamwerk een ondersteuning aan de vele mogelijkheden van Big Data en datagestuurde toepassingen. Tevens is dit Complianceraamwerk bruikbaar en inzetbaar als een waardevolle uitwerking van het Solvency II-raamwerk. Lees hier het volledige artikel.

Pagina delen