Het bestaande IBO-model is vernieuwd

Het bestaande IBO (Inbraak Buurt Opstal)-model is vernieuwd! Dit model voorspelt de inbraakgevoeligheid in Nederland op buurtniveau. Het model is ontwikkeld door Infofolio op basis van informatiebronnen van de Nationale Politie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het CBS, een aantal gemeenten en van Infofolio zelf. Het vernieuwde model heeft twee outputwaarden:

  • De IBO-score geeft aan in welke mate het aantal inbraken in een bepaalde buurt afwijkt van het gemiddelde van Nederland.
  • De IBO-index geeft aan in welke mate het aantal inbraken is toe- of afgenomen t.o.v. het vorige jaar in dezelfde buurt (zie kaart).  

Via de Adresscan webservice en Adresscanner webapplicatie is binnenkort van bijna alle buurten in Nederland de IBO-score over 2016 beschikbaar. Eveneens wordt weergegeven hoe deze score afwijkt ten opzichte van het vorige jaar. In onderstaande kaart wordt deze index van alle buurten gepresenteerd.

De IBO-score en -index worden toegepast in onder andere het opzetten van preventiecampagnes, in risicoanalyses en acceptatieprocessen van verzekeraars en volmachten.

Pagina delen