Herbouw- en inboedelwaarde nu voor iedere woning in Nederland beschikbaar!

Infofolio voorspelt vanaf heden voor iedere woning in Nederland een herbouw- en inboedelwaarde.

Door het ontbreken van benodigde kenmerken voor de berekening van de herbouw- en inboedelwaarde, kon Infofolio in het verleden niet voor alle woningen deze waarden voorspellen. Bijvoorbeeld voor nieuwbouwwoningen, waar de benodigde kenmerken vanuit externe databronnen vaak pas op een later moment beschikbaar komen.

Infofolio berekent nu modelmatig de nog niet beschikbare kenmerken, waarmee de herbouw- en inboedelwaarden vervolgens voorspeld kunnen worden. Dit betekent dat ook voor woningen waar nog niet alle kenmerken van bekend zijn, er toch al een herbouw- en inboedelwaarde beschikbaar is.

Infofolio kan door de nieuwe methode zelfs van woningen die nog niet (af)gebouwd zijn, al een ‘voorlopige’ herbouw- en inboedelwaarde afgeven. Voorwaarde is wel dat voor de woning een bouwvergunning is afgegeven. Het grote voordeel is dat vanaf nu dus geen enkele woning meer om deze reden hoeft uit te vallen in de aanvraagstraat. Herbouw- en inboedelwaarde die op deze manier zijn voorspeld, krijgen in eerste instantie een betrouwbaarheidsmarge van meer dan 15%. Zodra meer feitelijke opstalkenmerken bekend worden van een woning -vanuit een externe databron- zal de betrouwbaarheidsmarge al snel minder dan 15%, of zelfs minder dan 10% worden. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Thomas de Wilde via 030-6911010 of t.dewilde@infofolio.nl.

Pagina delen