Geheel vernieuwd Adresscan Risico rapport en Adresscan Mutaties rapport

Het Adresscan Risico rapport en Adresscan Mutaties rapport zijn vernieuwd! Onbekende wijzigingen in het risicoprofiel van een polis kunnen leiden tot onderverzekering. Beide rapporten geven inzicht in deze wijzigingen!

Adresscan Risico rapport

Binnen het Adresscan Risico rapport zijn twee risicovelden toegevoegd: (1)  paal fundering en (2) fundering op staal. Schade aan funderingen is een groeiend probleem in Nederland: steeds meer gebouwen in ons land kampen met funderingsproblemen. Dit komt door de toename van droge periodes, wat leidt tot dalingen van grondwaterstanden. Ter beperking van schade is het noodzakelijk om te weten welke panden risico lopen op funderingsproblemen. Informatie over het funderingsrisico geeft een indicatie van het risico op schade aan de fundering. Aan de hand van het type fundering en de locatie van het object, wordt het risico op schade getoond.

Heeft u de webservice ingebouwd in uw eigen systeem, dan zijn deze gegevens uiteraard ook beschikbaar (afhankelijk van de gegevensset die u heeft afgenomen). Hiervoor kunt u contact met ons opnemen om de huidige gegevensset te laten uitbreiden.

Adresscan Mutaties rapport

Ook het Adresscan Mutaties rapport is geheel vernieuwd. Zo bevat dit rapport een hoop nieuwe informatie over mutaties op het gebied van onder andere bedrijvigheid, de gebruiksfunctie van het hoofdgebouw, de herbouwwaarde en inbraakgevoeligheid. Ook veranderingen in de koopstatus en levenscyclus zijn terug te vinden in het vernieuwde rapport. Wijzigingen kunnen een aanleiding zijn voor een contactmoment met advies aan uw klant. Bijvoorbeeld als er mutaties zijn in de koopstatus of een verbouwing. Ook geeft de mutatiehistorie een nauwkeurig inzicht bij de afhandeling van een schadeclaim.

Vanaf heden zijn beide vernieuwde rapporten op te vragen in de Adresscanner webapplicatie.

Meer weten?

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe rapporten of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Thomas de Wilde via 030-6911010 of t.dewilde@infofolio.nl.

Pagina delen