De oplossing voor actief portefeuillemanagement

Om het maximale uit uw verzekeringsportefeuille te halen, is vakkundig portefeuillemanagement essentieel. Achterstallig portefeuillebeheer resulteert immers in structurele over- en onderverzekering, onvoldoende inzicht in het garantieverloop en mogelijk zelfs een tekort aan premie-inkomsten.

“Hoe is mijn portefeuille samengesteld?”, “Wat is de aanwas ten opzichte van een vorige periode?”, “Wat is het royement per agent door het jaar heen?”, Waar liggen de risico’s?”, “Waar liggen de kansen?”. Deze vragen worden op managementniveau gesteld. Elders in de organisatie vraagt dit vervolgens om diepgaande analyses bij de expert, zoals product managers, marketing managers, acceptanten en actuarissen.

“De Adresscan 360 managementmonitor is ontwikkeld om management informatie te genereren voor zowel de manager als de expert. We gaan dit product inzetten op verschillende niveaus binnen onze organisatie.” Alexander Henckens - Directeur Summa Groep

Ook van buiten uw organisatie wordt steeds meer een beroep gedaan op een juist en volledig inzicht in uw portefeuille. Onder Solvency II bent u bijvoorbeeld verplicht om verschillende rapportages aan te leveren. Zoals inzicht in over- en onderverzekering en omvang, spreiding en cumulatie van risico op basis van actuele herbouw- en inboedelwaarden. Als manager of expert kunt u in deze tijd niet zonder adequaat portefeuillemanagement.

Data Driven Insurance

Ondertussen neemt de beschikbaarheid en gebruik van relevante data neemt snel toe in onze maatschappij. Dat geldt zeker ook voor de verzekeringsbranche. Er is sprake van een snelgroeiende ontwikkeling naar ‘Data Driven Insurance’. Al die ‘Big Data’ biedt grote mogelijkheden en kansen voor een betere product- en klantafstemming, snellere schadebehandeling, scherpere risico-inschatting en meer preventiemogelijkheden.

“In de verzekeringsbranche is behoefte aan data. Infofolio weet welke data ze hebben en wat de betekenis van deze data is. Dat is bij de verzekeraar soms minder gestructureerd/bekend.” Jan Klein – Manager Particulier, De Goudse

Adresscan 360 als oplossing voor actief portefeuillemanagement

Infofolio is aanbieder in Nederland van informatieproducten voor de schadeverzekeringsbranche. Zo beschikken wij over de meest relevante en actuele data voor woonverzekeringen. Vanuit dit kader hebben wij de Adresscan 360 managementmonitor ontwikkeld. Het concept is gebaseerd op gebruik van de landelijke database van Infofolio in combinatie met de specifieke portefeuilledata van onze klanten.

“Voor marketeers is de Adresscan 360 managementmonitor zeker een toegevoegde waarde om op specifieke kenmerken te analyseren en te zien hoe groot het marktaandeel is. Infofolio en de verzekeringsbranche hebben verschillende kennisposities. Wanneer we een brug vinden om deze verschillende inzichten en expertise te combineren, komen we beide tot een hoger niveau” Kai Doornink - Pricing Specialist, OHRA

“Deze tool nodigt uit om te gaan gebruiken. Het heeft een logische systematiek. Met deze tool kun je bijvoorbeeld een selectie maken van alle inboedelwaardes van meer dan 1 ton in een zeer inbraakgevoelige buurt binnen je portefeuille. Daar kun je dan een preventie-campagne voor opzetten.” Jan Klein – Manager Particulier, De Goudse

Pagina delen