Steeds meer klanten maken gebruik van Adresscan 360!

Een jaar geleden introduceerden wij de Adresscan 360 managementmonitor. Een online dashboard dat inzicht geeft in de actuele situatie van uw eigen verzekeringsportefeuille. Inmiddels is de Adresscan 360 bij diverse verzekeraars en volmachten een belangrijk onderdeel in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het geeft inzicht in het resultaat en de risico’s van de verzekeringsportefeuille en biedt de mogelijkheid om analyses hierop uit te voeren. Met de Adresscan 360 wordt ook input gegenereerd voor de diverse rapportages die nodig zijn om aan de Solvency II wetgeving en de zorgplicht te voldoen.

Ondertussen zijn wij -op basis van de feedback van onze klanten- volop bezig de Adresscan 360 door te ontwikkelen. Zo zal onder andere schade-informatie een wezenlijk onderdeel worden van de analyse mogelijkheden binnen de Adresscan 360, waarbij onderscheid wordt gemaakt in het type schade en de schade-omvang. In het kader van Solvency II en het recentelijk getekende convenant “Uniforme Inrichting Volmacht” zal het mogelijk worden om risico-cumulatie in beeld te brengen en zal daarnaast de datakwaliteit van de polisadministratie beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Verder zullen zaken als duurzaamheid -om de impact van de huidige en toekomstige verduurzaming van woningen binnen uw portefeuille beter te kunnen inschatten- en bewegingen in de portefeuille -zoals bijvoorbeeld ‘te koop’ staande woningen- toegevoegd gaan worden aan de Adresscan 360.

De verwachting is dat in november de bèta-versie van de Adresscan 360 met bovengenoemde onderwerpen beschikbaar zal zijn. Deze zullen wij dan voor onze klanten en geïnteresseerden lanceren. Meer informatie hierover volgt.

Steeds meer klanten maken gebruik van Adresscan 360!
Een
demo
of
meer
informatie?
Neem contact met ons op
Pagina delen