Modelontwikkeling: Hera-model voor woningcorporaties

Naar aanleiding van enkele ontwikkelingen in wet- en regelgeving, ingegeven door de DNB, is de noodzaak ontstaan om beter inzicht en grip te krijgen op de risico’s rond het te verzekeren vastgoed in de portefeuille van een woningcorporatie. Dit dient onder andere te gebeuren door het vastgoed in de woningportefeuille te gaan voorzien van een herbouwwaarde. De gecumuleerde herbouwwaarde van het vastgoed binnen de woningportefeuille geeft daarbij inzicht in de risico’s binnen de woningportefeuille.

Infofolio heeft de afgelopen maanden het nieuwe Hera-model ontwikkeld, om de herbouwwaarde van een vastgoedportefeuille op complexniveau te bepalen voor woningcorporaties. Het Hera-model wordt gedraaid op basis van data die door de woningcorporatie wordt aangeleverd en kan dus worden gezien als een product om de portefeuille te verrijken. Hierbij wordt uitgegaan van de typering van complexen door de woningcorporatie zelf, verrijkt met gegevens van het vastgoed zoals bekend binnen het Infofolio Adresscan Dataplatform.

Bij een eerste inzet voor drie verschillende woningcorporaties bleek dat woningcorporaties hun vastgoeddata uitstekend op orde hebben. Bij alle uitgevoerde verrijkingen bleek dat minstens 97% van de aangeleverde data gematcht kon worden aan objecten zoals bekend binnen het Infofolio Adresscan Dataplatform. De vulling van overige aangeleverde datavelden bleek ook vrijwel overal 100% te zijn. Dit zorgt ervoor dat bij de uitgevoerde verrijkingen, het Hera-model een indicatie van de herbouwwaarde op complexniveau kon afgeven voor minstens 95% van de aangeleverde complexen!

Pagina delen