Duurzaamheid, Data Science & Dakscan

Het klimaat verandert en de afgelopen jaren zijn klimaatambities uitgesproken en klimaatdoelen gesteld.  Echter met de huidige invoeringssnelheid van verduurzamingsmaatregelen worden de klimaatdoelen niet gehaald. De urgentie om tot versnelling te komen wordt daarmee steeds groter.

Infofolio wil deze versnelling graag faciliteren. Infofolio heeft in de afgelopen periode daarom hard gewerkt aan modellen om het energieverbruik (kwh,m3), CO2 emissie en energielabels van alle  woningen in Nederland te kunnen berekenen. Inmiddels is dat het geval en zijn de genoemde kenmerken van 97% van de woningen in Nederland beschikbaar in het Adresscan Dataplatform. Dat betekent dus ook dat we willekeurige doorsnee, selectie of portefeuille van deze data kunnen voorzien!

Volgend jaar is in veel gemeenten het ‘Jaar van het Dak’. Daarbij streven gemeenten er naar om zoveel mogelijk daken te verduurzamen en initiatieven te organiseren om hun burgers daartoe te inspireren. Het verduurzamen van daken kan op verschillende manieren. Zo kunnen daken worden gebruikt voor energieopwekking. maar ook voor energiebesparing van verwarming of verkoeling door goede isolatie.

Niet alleen voor gemeenten maar natuurlijk óók voor verzekeraars zijn deze ontwikkelingen van groot belang. Al deze maatregelen hebben immers effect op de herbouwwaarde, maar veranderen ook het schaderisicoprofiel van de woningen. Zo kan er schade ontstaan aan zonnepanelen door storm of door brand bij verkeerde installatie. Ook kunnen de zogenaamde groene daken een rol spelen bij het bufferen van intense regenval en daarmee waterschade voorkomen.

Met het ‘Jaar van het Dak’ in gedachten, werkt Infofolio daarom samen met haar partners aan de ontwikkeling van de ‘Dakscan’. Dit is een data-ondersteunde propositie, die er op gericht is om verzekeraars, hypotheekverstrekkers, woningcorporaties en gemeenten te helpen met hun initiatieven om zoveel mogelijke daken in hun portefeuille of verzorgingsgebied te verduurzamen.

De ‘Dakscan’ geeft een verzekeraar direct en concreet inzicht in het daken-verduurzamingspotentieel van een (deel)portefeuille, maar bijvoorbeeld ook in de effecten daarvan op herbouwaarde en risico. Met behulp van het Infofolio Adresscan Dataplatform worden alle daken in de (deel)portefeuille geclassificeerd en getotaliseerd op type, aantal, oppervlak, bedekking, helling, oriëntatie, aanwezigheid zonnepanelen, modelmatige bepaalde CO2 uitstoot en potentiële besparing, rendement en kosten bij  de uitvoering van verschillende verduurzamingsmaatregelen (isoleren, zonnepanelen, groene daken).

Op basis daarvan kunnen verschillende verduurzamingsscenario’s worden gedefinieerd, doorgerekend en vergeleken. Hierbij kan ook worden gekeken naar doelgroepen en de bereidheid daarvan tot verduurzamen, aan de hand van marketing voorspellingsmodellen. Op basis van deze scenario’s kan de organisatie het beste scenario kiezen en daartoe een verduurzamingscampagne (laten) organiseren en uitvoeren. Door de campagnes te monitoren kunnen effectiviteit en rendement en voorspellingsmodellen verder worden verbeterd en bijgesteld.    

Momenteel worden er gesprekken met de doelgroep gehouden om in 2022 de eerste pilots voor een ‘Dakscan’ te gaan organiseren. Mocht úw organisatie daartoe interesse hebben, neem dan contact op met Thomas de Wilde,  via 030-6911010 of t.dewilde@infofolio.nl.

Pagina delen