Productontwikkeling - Update Adresscan 360

Adresscan 360 Management Monitor als oplossing voor actief portefeuillemanagement

De Adresscan informatieservice wordt momenteel door vele verzekeraars en volmachten succesvol binnen de relevante operationele processen in de schadeverzekeringsbranche ingezet. Onze afnemers hebben echter ook op beleidsniveau behoefte aan relevante managementinformatie om op de operationele processen en resultaat te kunnen sturen. Om bestuurders hiertoe voortaan in de gelegenheid te stellen heeft Infofolio de Adresscan 360 Management Monitor ontwikkeld. Dit is een intelligent dashboard, die is gebaseerd op analyse van specifieke portefeuilledata van onze afnemers in combinatie met de landelijke database van Infofolio. Hiermee wordt relevante en actuele managementinformatie gegenereerd die inzicht geeft op uw portefeuille en klantenbestand, zodat gestuurd kan worden op portefeuillesamenstelling, rendement, schaderisico, premie, acceptatiebeleid, verkoopproces en marktbenadering.

Met de ontwikkeling van het prototype is de stap naar een eerste versie van de Adresscan 360 Management Monitor (kortweg Adresscan 360) gezet. Met de adviezen, ideeën van onze klankbordgroep en vanuit lopende klantcontacten zijn we nu druk bezig om deze versie verder te ontwikkelen en de Adresscan 360 in de markt te zetten. Deze zal naar verwachting dit najaar worden gelanceerd en dan komt de Adresscan 360 ook voor u beschikbaar.

Pagina delen