Productontwikkeling - Update Adresscan 360

De ontwikkeling van de Adresscan 360 is in volle gang! De afgelopen maanden hebben wij met diverse verzekeraars en volmachten interviews afgenomen om de wensen en behoeftes in de markt te inventariseren. Met behulp van deze informatie is een prototype ontwikkeld. Via een online dashboard kan vanuit verschillende invalshoeken inzicht worden verkregen in de actuele situatie van de eigen verzekeringsportefeuille. Dit kan op 3 niveaus:

De Management Monitor geeft de directie een actueel inzicht in de stand van zaken in de eigen portefeuille. De Portefeuilleanalyse en de Marktanalyse geven o.a. de productmanagers, commerciële managers en actuarissen de mogelijkheid om diepgaande analyses uit te voeren op de eigen portefeuille en deze te vergelijken met de rest van Nederland.

Het prototype is getest met zowel volmachten als verzekeraars. Door middel van een demonstratie en een paar casussen is getest en gecontroleerd of de gebruikerswensen voldoende in het prototype zijn opgenomen en of de inhoud van ieder werkblad voldoet. Thema’s zoals risico, premie, klantdata en lead generatie zijn in het prototype goed ontvangen. Vooral de combinatie tussen data van Infofolio en de aangeleverde data uit de portefeuille blijkt de toegevoegde waarde te vormen van de Adresscan 360. De eerste reacties op het prototype zijn dus positief!

Indien u als toekomstig gebruiker ook actief wenst deel te nemen aan deze ontwikkeling dan kunt u contact opnemen met Walter de Groot via 030-6911010 of w.degroot@infofolio.nl

Pagina delen